Historien bag K.J. Elektro A/S


I oktober 1984 startede Kai Langerup sit enkeltmandsfirma ”K.J. teknik” fra privatadressen i Nykøbing Falster.

Arbejdsopgaverne var salg og servicering af elektronik og automatik. Firmaet kom godt fra start og allerede i 1986

var der 3 ansatte. Den positive udvikling fortsatte, og i takt med et stigende antal opgaver  blev pladsen i privaten

for trang. I 1995 flyttede firmaet derfor til nye lokaler på ca. 700 m² i Nykøbings nordlige industrikvarter.


For at sikre sin position som elektrovirksomhed overtog Kai Langerup i 1998 det velfungerende elektroværksted

 ”E. Elektro ApS”, og alle aktiviteter blev flyttet til ”K.J. teknik og elektro”´s adresse på Ndr. Ringvej. Overtagelsen

forløb uden problemer og kundekredsen blev udvidet betydeligt, da et lagersalg af elmotorer, gear, pumper,

batterier og reservedele blev etableret og udbygget således, at der i dag er tale om et komplet lager for flere af

de nævnte produkter.


Ved indgangen til år 2000 skifter firmaet navn fra ”K.J. teknik og elektro” til ”K.J. Elektro ApS”, og samtidig var

medarbejder antallet nået op på 10. Pladsen var igen ved at være for trang, og firmaet blev udvidet med yderligere

280 m² værkstedsfaciliteter.


I 2002 flyttes alle aktiviteter over i et aktieselskab, ” K.J. Elektro A/S”. I foråret 2002 overtages firmaet ”Sundby

Bådehandel”, og alle aktiviteter flyttes her til vor adresse på Ndr. Ringvej, hvor der samtidig etableres en nyt butik

med bådudstyr, som blev meget populær fra starten.


I 2006 Udvides igen med køb af en 420 m² stor lagerhal på den nærliggende Odensevej, og i 2007 bygges endnu en

lagerhal på Odensevej. Begge haller er dog senere afhændet.


I 2015 indgår Kai Langerup en generationsskifte-kontrakt med Morten Lindberg og Jannich Langerup Lassesen, som

pr. 01.01.2020 overtager K.J. Elektro A/S.


1. maj 2020 overgår 100% af aktierne samt bygninger til Morten Lindberg. 

Lige fra starten i 1984 har firmaet haft en konsekvent holdning til betydningen af god service. Sådan er det også i dag.


I fremtiden vil K.J. Elektro A/S ikke kun levere den bedste service, men også gøre sit til at levere en mere komplet

service. Målet er at sikre K.J. Elektro A/S en førende position inden for grøn omstilling, service af elektro-, automatik- og

elektronikområderne. Firmaet har således 24 timers døgnservice, eller populært kaldet 24/7/365.


Firmaets kunder findes hovedsageligt indenfor skibsfart, industri, entreprenører, installatører, landmænd og vindmøllefirmaer.

Virksomheden udfører alle reparationer på eget værksted, med afdelinger for elektro, elektronik og automatik. Alle

virksomhedens  ansatte  er faglærte og flere med mange års erfaring indenfor deres fagområder; elektromekaniker,

elektronikmekaniker, automatiktekniker, og elektrofagtekniker.


K.J. Elektro A/S er klar til at bevise sin rolle som en attraktiv samarbejdspartner på elektroomårdet,

når det gælder salg , service- og reparation.